Kuka vainko lähihoitajaksi?

Lähihoitajan työ vaatii vahvaa teoriaosaamista ja sen käytäntöön soveltamista. Lähihoitajan ammattitaitoa ei ratkaise vain ammattiosaaminen, vaan kohtaamisen taito ja inhimillisyyden ymmärtäminen. Lähihoitajan ammatti vaatii vahvaa eettistä ja moraalista perustaa. Tämä kaikki korostuu erityisesti kotihoidossa, missä hoitaja on yksin hauraan ja haavoittuvan ihmisen luona. Eikä yksin kotihoidossa, vaan kaikkialla lähihoitajan ammatti vaatii ihmiseltä eettisyyttä ja selkärankaa.

Lähihoitaja laittaa itsensä alttiiksi kohdatessaan ihmisen. Osa asiakaskohtaamisista on haastavia, osa jopa vaarallisia. Ammattitaito korostuu arjessa. Lähihoitajan joutuu työssään arvioimaan nopeasti tilanteita ja ratkaistava ne hetkessä sillä hetkellä tiedossa olevien tosiasioiden varassa. Kuinka turvata asiakas, kuinka turvata itsensä kriittisellä hetkellä? On ammatteja, joissa katsotaan vaadittavan vahvaa etiikkaa ja moraalia. Tällainen vaatimus näkyy usein palkkapussissa ja yleisenä arvostuksena. Entä lähihoitajalla?

Lähihoitajan työ on mielenkiintoista ja vaativaa. Työn haasteet ovat usein ihmistä suuremmat. Lähihoitajina pärjäävät vain inhimilliset, empaattiset ihmiset, joilla on laaja-alainen osaaminen ja mielenkiinto työtään kohtaan. Lähihoitajalla tulee olla myös hyvät suojat, ammatillisuus ja oma mieli kunnossa pärjätäkseen kuormittavassa työssä. Silti on olemassa ihmisiä, jotka mieltävät, että lähihoitajan ammatti on VAIN lähihoitaja. Väitän, että monessa muussa työssä pärjää huomattavasti vähäisemmällä kapasiteetilla, kuin VAIN lähihoitajana.

Tällä asenteella emme saa lähihoitajiksi niitä yksilöitä joilla olisi oikeanlaista pääomaa tässä työssä pärjätäkseen. Ei oikeasti jokaisesta koulupudokkaasta tai entisestä tangolaulajasta kuoriudu eettistä ja osaavaa hoitajaa, jonka hoivaan uskaltaa hauraan ihmisen luovuttaa. Ja kuitenkin lähihoitajan koulutusta on suositeltu kenelle vaan, joka ei muualla pärjää. Ja nyt työnantajat ihmettelevät, kun rekrytointi takkuaa.

Ei, oikeasti ei. Kuka vain ei oikeasti pärjää lähihoitajana. Ei, oikeasti ei. Ketä vain ei voi kouluttaa löhihoitajaksi, joka kykenee vaativaan työhön. Lähihoitajan ammatissa pärjäävän täytyy olla sekä henkisesti, että moraalisesti kehittynyt persoona, jolla on sekä teoriatiedon soveltamisen lisäksi laaja-alainen käytännön osaaminen, jatkuva oppimisen halu ja kyky.

Jokaisen kannattaa muistaa, että koko meidän vanhusten huoltomme rakentuu viime kädessä lähihoitajien osaamiselle. Eiköhän olisi korkea aikaa ymmärtää tämän työn vaativuus ja nähdä se muunakin kuin vaipan vaihtona. Vain lähihoitajan ammattitaidon arvostaminen ja profiilin nostaminen saa houkuteltua allalle ne oikeat ihmiset, jotka tähän työhön taitavat. Jokainen, joka on joskus ajatellut lähihoitajan ammattia käyttäen ’vain’ – sanaa, toivottavasti nyt korjaa virheensä, erityisesti päättäjät. Kuka tahansa ei pärjää lähihoitajan vaativassa työssä.

lc3a4hihoitaja

Sote, seuraava Caruna?

Olen kollegoiden kanssa kauhulla seurannut suunniteltua sosiaali- ja terveysuudistusta.

Kotihoito toimii keskellä yhteiskuntaa. Me olemme siellä, missä inhimillinen elämä on. Me näemme rikkauden ja köyhyyden. Me näemme realiteetit numeroiden takana – sen, mikä todella maksaa. Me kohtaamme ihmisten avuttomuuden, ahneuden, itsekkyyden ja hyödyn tavoittelun, mutta myös ystävällisyyden, avuliaisuuden ja vilpittömyyden.

Yhteiskunnan tasapaino tulee siitä, että mikään voima, mikään ideologia, ei saa monopolia, vaan kilpaileville näkemyksille on tilaa. Voimalla on aina vastavoimansa. Kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon keskiössä tulee olla ihminen.

Tarkastellaan suunniteltua markkinavetoista vapaavalintaista sotea muutamien perusperiaatteiden näkökulmasta.

Yhteiskuntaan liittyvät periaatteet:

Suomessa on yhteiskunnan vastuulla tarjota kansalaisille asianmukainen terveydenhuolto.
Suurin osa julkisen terveydenhuollon kustannuksista kustannetaan verovaroin, asiakasmaksut kattavat vain pienen osan kustannuksista.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat merkittävä menoerä verotuloista.
Yhteiskunnan kannalta verovarat tulee käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

Markkinatalouteen liittyvät periaatteet:

Yrityksen toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa yrityksen omistajille.
Voidakseen tuottaa lisää voittoa, yrityksen tulee kasvaa. Tähän yritys tähtää hankkimalla uusia asiakkaita ja huolehtimalla, ettei jo olemassaolevien asiakkaiden tuoma voitto pienene.
Yrityksen tavoitteena on siis saada mahdollisimman paljon rahaa mahdollisimman pienillä kustannuksilla.

Julkiseen terveydenhuoltoon liittyvät periaatteet:

Julkisen terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa terveyttä ja hoitaa sairauksia niin, että sairauden haitat olisivat mahdollisimman vähäiset.
Julkisen terveydenhuollon tavoitteena on ihmisen kuntoutuminen mahdollisimman toimintakykyiseksi.
Julkinen terveydenhuolto vastuuttaa ihmistä itseään tekemään valintoja oman terveytensä eteen.
Julkinen terveydenhuolto priorisoi vakavat sairaudet vähemmän vakavien edelle.
Julkinen terveydenhuolto on jaettu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

Ihmisyyteen liittyviä periaatteita:

Sairaana on vaikea olla.
Sairaana oman vuoron odottaminen on vaikeaa.
Kipujen ja sairauden keskellä on tuskaa  aloittaa toimintakykyä lisäävä toiminta.
Tämä hetki voittaa helposti tulevaisuuden tavoitteet. Sen tietää moni laihdutusta yrittänyt.

Kotihoitajana tiedän, kuinka vaikeaa on saada sairasta vanhusta kuntoutumaan. Kehuja saavat hoitajat, jotka tekevät puolesta, tuovat lounaan vanhuksen luokse, ettei raihnaisen tarvitse nousta. Tällä toiminnalla saadaan tyytyväinen asiakas, jonka palvelun tarve ei ainakaan vähene, pahimmilleen lisääntyy.
Hoitajat, jotka laittavat lounaan tarjolle ruokapöydälle tai jopa pyytävät asiakasta itseään osallistumaan lounaan lämmitykseen, saavat pahimmillaan kiroustulvan peräänsä tai soiton esimiehelle vihaiselta omaiselta, kun äitiä on näin rasitettu. Kun sitten kuukausien jälkeen asiakkaan toimintakyky on palautunut, asiakas aivan oikein muistaa oman sitkeytensä ja kärsimyksensä ja kiittää aiheesta itseään. Hoitotyö, joka tämän mahdollisti ei parhaillaan tule näkyviin, muuna kuin huomattavasti pienempänä laskuna yhteiskunnalle.

Kun yhdistämme ihmisyyden ja markkinalait on todennäköistä, että vanhustenhoidon kustannukset oikeasti räjähtävät käsiin. Vain erityisen valveutunut vanhus tai omainen valitsisi ne  hoitajat ”jotka eivät mitään tee, vaan joudun itse tässä toimimaan”, ja minkä myötä asiakas kuntoutuu ja palvelujen tarve pienenee.

Jos yritys tuottaisi palveluja, joihin asiakas on tyytymätön, ”kun hoitajat vain laiskottelevat”, niin myös yrityksen tuottaman palvelun tarve vähenisi ja pahimmillaan lakkaisi kokonaan. Tämähän on täysin vastoin yrityksen toimintaperiaatteita.

Tällä hetkellä yksityisen terveysyrityksien suurin kilpailija on julkinen terveydenhuolto. Yksityisen tehtävä on tuottaa voittoa omistajille. Koska julkisen terveydenhuollon tehtävä on parantaa sairaat ja kuntouttaa heidät, on myös yksityisten yritysten voitontavoittelussaan otettava tämä huomioon. Tämä kaikki on markkinataloutta. Jos tämän kilpailutekijän merkitys sote-suunnitelmien kautta tulee pienenemään, ei yksityisten tarvitse enää kilpailla markkinoilla, jossa tärkein tavoite on ihmisen paraneminen. Parantunut ja kuntoutunut ihminen ei tuo enää kasvua liikevaihtoon. Muuttuneet markkinat räjäyttäisivät vanhustenpalvelun kustannukset kattoon. Tällaisessa tilanteessa Suomen kansantalous ei tule enää kestämään julkisesti rahoitettuja terveydenhuollon palveluja. Soten tavoitteena ehkä onkin siirtyä pienin askelin kansantalouden nimissä, että käyttäjät itse maksavat palvelunsa.

 

21sote

Vedetään raja

Kotihoidon kurja tilanne ei voi olla yllätys enää kellekään. Me hoitajat sen vasta tiedämmekin; tunnemme selkänahassa ja sydämenalassa.
Yksi toisensa jälkeen väsyy taisteluun tuulimyllyjä vastaan. Kiitosta ei pahemmin kuulu, eikä kiitos kohenna asiakkaan saaman hoidon laatua. Hoitaja joustaa ja väsyy.
Mitä jos sanoisimme: ”nyt riittää”? Jostain muutoksen täytyy alkaa, miksi se ei alkaisi meistä – hoitajista? Mitä me muka voimme tehdä, saatat kysyä. Mitä yksi ihminen voi tehdä?
Kuvitellaan seuraavanlainen työpäivä:
Tulet aamulla töihin. Aloitat työt silloin, kun työaika oikeasti alkaa: et lue etukäteen viestivihkoa, et avaa puhelinta, et kerää avaimia. Istut alas ja kyselet työkavereiden kuulumisia. Kun työt alkavat, annatte hetken aikaa työn ajatteluun, päivän suunnitteluun, vaihdatte kuulumisia asiakkaista. Aamulla on muutama minuutti aikaa purkaa vaikka edellispäivän haastavaa asiakastilannetta.
Keräät asiakkaille vietävät tavarat, tarkistat mitä pitäisi huomioida päivän aikana: onko verenpaineen mittauksia? Onko jollakulla jotain menoja? Ensimmäinen asiakaskäynti saattaa olla tässä vaiheessa jo listan mukaan alkanut, mutta et anna sen vaikuttaa itseesi. Keräät tavarat ja itsesi, ja lähdet kohti päivän haasteita: levosta käsin, ilman huonoa omaatuntoa.
Teet asiakaskäynnit, kuten hoito-ja palvelusuunnitelmassa on sovittu. Teet kaikki tehtävät, vaikka kello tikittäisi takaraivossa, teet sillä kiireettömyydellä ja lämmöllä kuin vain hoitaja osaa. Käytät aikaa juuri sen verran, kuin tarvitsee, jotta asiakas saa laadukasta ja turvallista hoitoa ja kokee olevansa hyvissä käsissä.
Pidät kahvitauon. Aivan sama, vaikka olisi miten paljon paikkoja käymättä, aivan sama vaikka miten paljon olisit aikataulusta jäljessä. Ilmoitat työnjakoon tarvittaessa tilanteesta, ilmoitat myös esimiehelle, että nyt näyttää siltä etten saa aamukäyntejä ajallaan tehtyä.
Osa aamukäynnistä on aikakriittisiä. Ne pitää hoitaa, tai muuten asiakas kärsii esim. jotkin lääkkeet pitää saada ajallaan, kuten insuliini, tukisidoksetkin pitää kieputtaa aamusta. Jos tällaisia käyntejä näyttää listalla olevan, eikä aika mitenkään riitä, ilmoitat työnjakoon ja esimiehelle että asiakasturvallisuus vaarantuu näiden ihmisten kohdalla. Vastuu on esimiehellä, sinä saat pitää kahvitauon ja vetää henkeä, levähtää. Riittää, että teet parhaasi – parhaasi niillä resursseilla, jotka sinulle on annettu.
Kahvitauon jälkeen jatkat töitäsi. Jos päiväsi on alkanut seitsemältä, pidät ruokatauon viimeistään kahdeltatoista. Aivan sama vaikka asiakaspaikkoja olisi käymättä, aivan sama miten paljon olet aikataulusta jäljessä. Aivan sama onko kukaan tarjonnut sinulle apua aamun töihin, aivan sama, vaikka asiakasturvallisuus vaarantuisi. Vastuu ei ole enää sinulla, olet pyrkinyt tekemään työt niin, että asiakas saisi tarvitsemansa hoidon ajallaan, kunhan ilmoitat ennen tauolle lähtöä vielä työnjakoon ja esimiehelle, että lähdet nyt ruokatauolle ja ilmoitat kenen käynti on tekemättä, ilmoitat, jos asiakasturvallisuus vaarantuu.
Lähdet syömään. Pidät ruokatauon hyvällä omallatunnolla, sinä olet ansainnut lepohetken päivääsi, se kuuluu sinulle. Sinä et ole vastuussa kotihoidon kiireestä, liian tiukasta mitoituksesta, tai liian vähästä työntekijämäärästä. Sinä teit sen, minkä pystyit ja nyt on sinun aikasi levätä, palautua.
Jos aamukäyntejä on ruokatauon jälkeen vielä tekemättä, jatkat kiireellisimmästä. Ilmoitat työnjakoon ja esimiehelle, ettet saa päiväkäyntejä tehtyä työajalla, samalla muistutat milloin työaikasi loppuu ja että lähdet silloin kotiin. Jatkat käyntejä sillä kiireettömyydellä ja lämmöllä, kuin hoitaja vain osaa. Teet kaiken sen mikä hoito-ja palvelusuunnitelmassa on sovittu.
Ja kun työaikasi lähenee loppuaan, ilmoitat työnjakoon ja esimiehelle ne käynnit jotka vielä ovat tekemättä, ilmoitat, että työpäiväsi loppuu ja lähdet kotiin.
Sinä lähdet kotiin. Vastuu ei ole enää sinulla: olet tehnyt riittävästi, olet tehnyt tarpeeksi. Kun sinulla on aikaa, teet ilmoituksen haitta-ja vaaratapahtumasta (haipro), jokaisesta aamukäynnistä jonka teit kahdentoista jälkeen, jokaisesta asiakkaasta joka on jäänyt kokonaan hoitamatta. Ilmoitat asiasta vielä vaikkapa sähköpostilla esimiehelle, esimiehen esimiehelle, työsuojeluvaltuutetulle, liiton edustajalle…viet viestiä eteenpäin: ”hoitajia on liian vähän, asiakkaiden hoito kärsii, minä teen parhaani annetuilla resursseilla”.
Tämä on mahdollista – olen itse toiminut näin jo puoli vuotta. Aluksi tuntui todella vaikealta jättää vastuu käynneistä esimiehelle, oli vaikea lähteä tauolle, kun tiesin vanhuksen odottavan, mutta muistutin itselleni, että pitkässä juoksussa se on asiakkaankin etu ja tämän muistaen olen jaksanut jatkaa. Tähän mennessä kaikki asiakkaat on tullut jollakin tavalla hoidettua; Joskus olen ollut aamukäynnillä yhden jälkeen, useasti olen lähtenyt töistä niin, että en ole kaikkia käyntejä ehtinyt käymään, joku ne on kuitenkin aina hoitanut. Jos tekisin jotain väärää olisin jo saanut huomautuksen, varoituksen ja minut olisi irtisanottu, mutta näin ei ole tapahtunut. Minä toimin niin, kuin minulla on oikeus toimia, vastuu ei ole minulla. Työkavereiden keskuudessa tämä on herättänyt paheksuntaa: minua on syyllistetty ja moitittu. Ymmärrän, että he ehkä ajattelevat, että jos me emme huolehdi asiakkaista niin kuka sitten? He yrittävät kantaa sen vastuun, joka kuuluu esimiehelle, valitettavasti olemme kuitenkin jo nähneet mihin tämä johtaa.
On aivan mahtavaa, että hoitajat edelleen todella välittävät ihmisistä, nyt pitäisi vain luottaa, että jos toimimme myös itsestä huolehtien, itseä rakentaen, rakennamme myös kestävämpää ja laadukkaampaa kotihoitoa, sellaista kotihoitoa jossa sekä asiakas, että hoitaja voivat hyvin.
Voimme ajatella: ”Teen työni täydellä sydämellä, mutta ymmärrän, että tarvitsen lepoa, perheen, ystävät ja unta, jotta pystyn antamaan sen kaiken itsestäni töissä”.
Kyllä minäkin ennen joustin ajatellen, että tämä on vain väliaikaista. Mutta väliaikaisuus vaihtui kuukaudeksi, vuodeksi ja hitaasti toiseksi, väsyin, olin paljon sairaslomalla, tein työssäni virheitä ja sain esimieheltä nuhteita.
Päätin opetella pitämään huolta itsestäni, vain tällä tavalla pystyn pitkällä aikavälillä pitämään huolta myös toisista.
Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Minusta on niin väärin, että hoitaja peruu työnjälkeiset suunnitelmansa ja menonsa, koska asiakas tarvitsee ambulanssikyytiä sairaalaan ja odotuksen vuoksi kaikki sen jälkeiset asiakaskäynnit siirtyvät eteenpäin ja kotiin pääsee vasta, kun viimeinenkin paikka on hoidettu. On väärin, että hoitaja makaa töiden jälkeen sohvalla jaksamatta tehdä yhtään mitään, koska on joutunut luovimaan päällekkäin suunniteltujen käyntien parissa, eikä aika vain yksinkertaisesti ole riittänyt. On väärin, että hoitaja heräilee yöllä pohtien asiakkaiden hyvinvointia, miettien onko kaikki asiat varmasti hoidettu. On niin väärin, että hoitaja itkee töiden jälkeen turhautuneena, kun sydän kuiskii, ettei tämä ole sitä mitä pitäisi olla, näinkö me kohtelemme vanhuksiamme?
Haastan sinut mukaan! Muutetaan kotihoitoa yksi hoitaja kerrallaan. Jutun otsikko on siskoni kynästä ja se on yksi voimalauseeni: ”Se, että vetää rajat työssä, ei tarkoita, että vetäis työt huonosti”.
Sanotaan itsellemme: ”Nyt riittää!”. Kerrotaan työkavereille ja esimiehelle, että näin minä aion jatkossa toimia. Me olemme jo tarpeeksi odottaneet. Muutetaan kotihoitoa, koska kukaan muu ei sitä tee. Yksi hoitaja kerrallaan.
Jos haluat vaihtaa ajatuksia, tai kirjoittaa muuten vain, voit lähettää minulle sähköpostia: jaksanjatkaa@meiliboxi.fi
aamuvc3a4symys

Kuntouttavasta hoitotyöstä

Kuinka monella on uuden vuoden pyhien jälkeen aloitettu kuntokuuri pysynyt? Onko tuloksia tullut? Onko jo helpompi lähteä liikkumaan kuin aikaisemmin, vai vetikö sohva jälleen puolensa? Kunnon kohentaminen vaatii sitkeyttä ja ponnistelua, toistoa, lepoa ja jälleen toistoa. Kuntoutuminen taas on sairauden tai vammautumisen jälkeen toimintakyvyn parantamista. Kuntoutumisen lähtö kohta on yleensä kuntokuuria vaativampi. On kuitenkin kysymys samasta asiasta, ponnistelusta ja voimaantumisesta.

Kuntouttavasta hoitotyön otteesta on puhuttu jo vuosikymmeniä. Kuitenkin vasta nyt aletaan kaikkialla hoitotyössä oikeasti ymmärtämään, mitä se tarkoittaa. Perinteisesti fysioterapeuteille on sallittu vaatia asiakasta toimimaan itse. Sama asiakas, joka yrittää kaikkensa fysioterapiassa, voi käskyttää vaativasti hoitajaa tekemään asiat puolestaan.

Kuntoutumisen kulttuuri ei ole vielä saavuttanut kaikkia omaisiakaan. Sekä sairaalassa kuin kotihoidossa on omaisia, jotka vaativat tekemään potilaan puolesta ja tekevät sitä myös itse. Vanhus, jolla on vielä kuntoutumisen potentiaalia, saadaan toimintakyvyttömäksi, kun huolehtivat omaiset alkavat syöttää. Nälkään ei pidä ketään jättää, mutta ensisijaisesti tulee ihmistä kannustaa tekemään kaiken mahdollisen itse.

Kuntouttaminen on passiivista, jos hoitajat passivoivat ihmisen tahdottomiin toistoihin. Pakolliset seisomaannousut hoitajan komentamana saattavat vahvistaa reisilihaksia, mutta eivät vahvista asiakkaan omaa tahtoa. Kuntoutuminen on fyysisen toimintakyvyn lisäksi itsetuntoa ja itsetuntemusta omasta toimintakyvystä sekä mielekkyyttä ja hyvinvointia omassa elämässään.

Vanhuksia on liikaa ja kohta rahat loppuu, kun kaikkia joudutaan hoitamaan – hokema muuttuu todeksi vain jos jatkamme perinteistä hoitamisen mallia. Puolestatekemistä on vielä aivan liikaa. Tiskaaminen väsyttää sairasta, mutta pitää kiinni omassa elämässään. Rasittuminen päivän aikana auttaa nukkumaan yönkin paremmin. Itse tehden saa asiat mieleiseksi. Aikaa hoitajalta kuluu aluksi kauemmin, kun kannustaa toipilasta tekemään itse, mutta pitkällä tähtäimellä hoitajan aikaa säästyy. Väistämätöntä, eli palvelujen lisääntymistä voidaan parhaillaan siirtää vuosilla eteenpäin.

Olen huomannut, että kotihoidossa on jäänyt tärkeimmät kuntoutumisen minuutit hyödyntämättä. Säästääkseen muutamat minuutit kiireisessä listassaan hoitajat menevät sähkölukolla tai avaimella sisään ja tärkein hetki kuntoutuksessa ohitettiin. Asiakas kuulee ovikellon soivan. Aktivoituu. Nousee seisomaan ja kävelee avaamaan oven ja toivottaa hoitajan sisään jo valmiiksi aktiivisena. Asiakas on kohtaamisessa aktiivisempi ja hoitaja antaa enemmän tilaa asiakkaalle. Kun kyky avata kotinsa ovi on menetetty, on menetetty paljon elämänhallintaa.

Kulttuurin tulee vielä muuttua paljon, että kuntoutumisesta ja ainakin sen yrityksestä tulee normi, johon osallistuvat hoitotyön ammattilaiset, omaiset, mutta ennen kaikkea ihminen itse.

physicalrehabilitation

Massia on, mutta mihin se käytetään?

Kunta-alan työtaistelutoimenpiteet alkavat huomenna. Lomarahaleikkauksien kompensoinnin vauhdittamiseksi Tehy ja Super aloittavat ylityökiellon ja vuorojenvaihtokiellon. Tämä toimenpiteen voima näkyy erityisesti huonosti organisoituneissa yksiköissä, jossa poissaolot paikataan pyytämällä työntekijöitä tekemään jatkuvasti suunnittelematonta pitkää päivää.

Valtion rahakirstunvartija on ottanut myös kantaa vaatimuksiin. Rahaa ei ole. Kun kotihoidon toimintaa seuraa arjessa on sanottava, että rahaa on. Rahaa on liikaakin, koska sitä voidaan tuhlata miljoonia toimimattomiin järjestelmiin ja byrokratiaan.

Organisaatiot pursuilevat pomoja ja pomon pomoja. Palvelut ovat pirstaloitu. Rajapintoja on lisätty ja byrokratiaa lisätty erityisesti oman organisaation sisäisiin rajapintoihin. Arjesta on tehty hankalaa ja työlästä. Tätä on kutsuttu kehittämiseksi. Työntekijöiden aika menee järjettömyyksiin. Kritiikin esittäjät joutuvat marginaaliin tai kerrotaan, että ole hyvä voit lähteä, jos ei uudet tuulet kiinnosta. Kehittäminen tapahtuu vain ylhäältä alaspäin. Työntekijöiltä on viety oikeus tehdä pienintäkään päätöstä toiminnan järkeistämiseksi.

Miljoonien eurojen tekniikka hankittiin joitain vuosia sitten helpottamaan työnjakoa aamuisin, toiminnanohjaukseksikin kutsuttu toiminto. Tämän yhteydessä luontevasti hankittiin myös mobiiliväline. Tekniikka on kallista, mutta ei yksistään hyvää tai huonoa, kyse on kuinka tekniikkaa käytetään. Tämän teknisen muutoksen myötä hävitettiin asiakasprosessin hallinan väline. Vastuuhoitajan oma sähköinen ajanvarausjärjestelmä, johon saattoi laittaa etukäteen muistiin esimerkiksi asiakkaan aikataulutetut tutkimukset, palvelujen tai esimerkiksi lääkitykseen liittyvät muutokset. Sähköisestä ajanvarauksesta on jouduttu siirtymään postiset lappuihin ja muistin varaan nk. uuden tekniikan käyttöönoton vuoksi. Asiakasprosessin hallinta ei ole kiinnostanut johtoa. Työntekijän tärkein työväline on hävitetty, koska sen merkitys ei näyttäytynyt johdolle. Nyt ihmetellään lukuisia virheitä.

Kuinka paljon kallis toiminnanohjausjärjestelmä sitten on tuonut hyötyjä. Ennen asiakaslistat jaettiin kerran viikossa kaksi hoitajaa kaksi tuntia per viikko. Akuutit muutokset pystyi hoitamaan heti itse loppuun asti ja kokonaisuus pysyi kokoajan ajantasalla. Nyt listoja tekee uudella järjestelmällä yksi koulutettu hoitaja täyspäiväisesti tiimille. Kaikki muutokset vaativat viikko-ohjelman muutokset, jolloin suunnitteluohjelmasta tippuu parametrit. Sairaanhoitaja yrittää sitten pitää näitä parametreja ajantasalla.

Kun asiakas laitetaan päivystykseen, ei asiakasta saa enää laittaa keskeytykseen, vaan pitää odottaa soittoa päivystyksestä, että asiakas jää sairaalaan. Kertaakaan tätä soittoa ei ole kuulunut. Jos asiakkaan palvelut laitettaisiin heti keskeytykseen, tippuisi uudella järjestelmällä palvelut heti pois listoilta, jos hän tulisikin heti takaisin. Siksi ei voi enää luottaa onko asiakas oikeasti kotona vai sairaalassa. Virheitä on tapahtunut paljon.

Koska virheitä on tapahtunut, on johto nyt päättänyt joka työvuorossa huudetaan asiakkaat läpi kahdessa järjestelmässä. Varaa on joka tiimissä seisottaa kiireisimmässä aamuruuhkassa 20 hoitajaa puolituntia asiakkaiden nimenhuutoa varten. Yhdessä tiimissä joka päivä tuhlataan tähän 10 tuntia työaikaa per päivä. Kuukaudessa 300 tuntia. Eiköhän kalleinta ole järjettömät järjestelmät ja älyttömät päätökset. Työntekijöiden arvostava kohtelu ja mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun tulee monin kertaisesti halvemmaksi kuin lomarahaleikkauksien kompensoiminen. Massii on, mutta miten se kohdistuisi järkevään toimintaan?

haalahjaksi_rahaa.jpg

 

Jos tahdot tietää

Jos tahdot tietää, miltä yksinäisen vanhuksen joulu näyttää, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu jättää ahdistunut vanhus yksin kotiin, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu, kun huonokuntoista vanhusta, ei kutsuttu ambulanssi ottanutkaan mukaansa, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu, kun olet jatkuvasti myöhässä minuuttiaikataulustasi ja asiakkaalla vielä yksi pyyntö, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu etsiä turhaan parkkipaikkaa asiakkaan läheltä ja aikataulusi pettää sen takia, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu, kun olet yksin asiakkaan luona, joka uhkaa sinua teräaseella, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu pitää kuolevan ihmisen kädestä kiinni, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää miltä tuntuu liikkua kolmenkymmenen asteen pakkasessa tai helteellä jalan, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu nähdä tyttären lyövän äitiään tai isän poikaansa, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu saada haukut esimieheltäsi, kun olet kaikkesi tehnyt, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu, kun omaiset syyttävät sinua muistisairaan syytösten mukaan varastamisesta, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu kiitoksen hymy asiakkaan kasvoilla, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu pelätä kotikäynnillä, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu pelastaa ihmisen henki, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, miltä tuntuu saattaa vanhus pois kotoaan viimeisen kerran, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, kuinka hyvältä omaisen kiitos tuntuu, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tietää, kuinka suomalainen vanhus voi, kysy kotihoitajalta. Jos tahdot tehdä vanhuksien hyvinvoinnin eteen, kysy kotihoitajalta, mitä tarvitsee tehdä. Jos tahdot tietää, kuinka voisimme hoitaa vanhuksemme kotona paremmin, kysy kotihoitajalta. Hän tietää. Jos, et halua oikeasti tietää, luota vaan tilastoihin, numeroihin. Mutta jos oikeasti haluat tietää kysy se ihmiselta, kotihoitajalta.

joulu-kuusi-koriste.jpg

Tuntematon lotta

Suomi juhlii 100-vuotisjuhlapäiväänsä. Veteraanit ovat aiheesta juhlien keskiössä. Me sotaa kokemattomat sukupolvet emme voi kuin aavistaa sodan aiheuttamaa tuhoa ja kärsimystä, molemmilla puolilla. Sodassa ei ole voittajia, vain häviäjiä. Ihmishenki on korvaamaton, ja moni mies uhrasi henkensä isänmaan puolesta. Perheet menettivät lapsiaan, lapset isiään, vaimot miehensä. Pelko rakkaista, pelko omista, pelko Suomesta oli jatkuvasti läsnä. Miehet antoivat henkensä altiiksi rintamalla. Naiset lottina tekivät korvaamatonta työtä uupumuksen partaalla. Kotirintamalle jääneet naiset ja palvelukseen kelpaamattomat miehet tekivät myös osansa kykyjensä mukaan.

Satavuotiaan Suomen alkutaival on ollut verinen. Sisällissota, talvisota, jatkosota ja Lapin sota käytiin itsenäisyyden ensimmäisinä kolmenakymmenenä vuotena. Seuraavat seitsemänkymmentä vuotta olemme olleet rakentamassa rauhaa. Toivottavasti jatkossakin.

Sota jätti perheisiin arpia ja haavoja, joita kannamme seuraaviin sukupolviin. Sodasta palanneet miehet jäivät selviytymään kukin parhaan kykynsä mukaan. Voimakas kansa keskittyi selviämiseen. Isät huusivat yöt painajaisia. Päihteet ja ahdistus olivat joissain perheissä jatkuvasti läsnä. Sodan väkivallan perintö periytyi lapsiin. Sodan kärsimykset näkyvät suomalaisten mielenterveys tilastoissa yhä. Kokemiinsa kauhuihin nähden suomalainen perhe ja suku on selvinnyt hyvin. Hinta vain on ollut kova.

Aina ei Suomessakaan sodasta ja veteraaneista puhuttu kunnioittavaan sävyyn. On haluttu unohtaa, kapinoida historiaa vastaan. Miehet vaikenivat sodasta. Lotat hiljenivät palveluksestaan isänmaalle.

Kun lottana palvellut nuori nainen sai kuulla anopiltaan, että anoppi pitää lottia huorina, jotka jakoivat sotilaille muutakin kuin soppaa, oli miniän vaikea todistaa siveyttään. Häpeää vastaan ei ollut keinoa puolustautua, oli ollut suhteessa mieheen tai ei. Tällä hetkellä maailma on niin muuttunut, että yhtälailla naisen, kuin miehenkin seksuaalisuus on luonnollista. Vielä luonnollisempaa tilanteessa, jossa ihminen voi kuolla koska tahansa. Elää edes hetken.

Häpeällä hallittiin osa lotista unohtamaan osuutensa yhteisissä sotaponnisteluissa. Kun määräaika veteraanitunnuksien hakemiselle päättyi, nämä Suomea palvelleet lotat saattoivat jättää veteraanitunnukset hakematta. Yhä on elossa lottana palvelleita veteraaneja, jotka ovat kuitenkin täysin vailla veteraaneille suunnattuja palveluita. Miksi he jättivät veteraanitunnuksensa hakematta, on jokaisen oma tarina. Kolmelta eri lotalta olen kuullut yhtenä syynä huonoksi naiseksi leimaamisen. Lotat ovat sankareita siinä missä sotilaatkin. Jokainen ansaitsee kunnioituksen tänään ja veteraanipalvelut, oli hän hakenut tunnusta tai ei.

Waving Finnish Flag

#suomi100

#hetoo

Seksuaalinen ahdistelu puhuttaa. Puhuttaa aiheesta. Miehet ahdistelevat ja kourivat naisia. Nainen on seksualisoitu, hän on objekti; miehen katsetta varten. Mies on vallassa. Nainen on uhri, kärsijä ja avuton. Joskus uhri on mies. Silloin myös usein tekijäksi on nimetty mies.

Seksuaalinen ahdistelu on tuttua tilanteissa, jossa toisella on selkeästi enemmän valtaa. Tasaveroiset voivat ilmaista toisilleen; en pitänyt tuosta. Kun toisella on enemmän valtaa, on vaikeampi kertoa rajanylityksestä. Mitä seurauksia on, jos ilmaisee, että ei halua kuulla tai kokea jotain? Tyssääkö ura? Tuleeko epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi? Minkälaisia juttuja lähtee liikenteeseen? Muuttuuko asema työyhteisössä? En unohda järkytystä murrosikäisenä koululaisena, kun torjuttu erityisopettaja levitti kuvaamataidon opettajasta alatyylisiä juoruja oppilailleen, jotka levittivät ne korkojen kera koko kouluun.

Terveydenhuolto ja kotihoito ovat naisvaltaisia aloja. Työntekijät ja esimiehet ovat yleensä naisia. Naisilla on täällä valta. Ja naiset osaavat myös sitä käyttää. Asiattomat seksuaalisävytteiset puheet kahvihuoneessa, jossa nuori miesharjottelija punastellen yrittää selvitä ahdisteluhyökkäyksestä eivät ole ennenkuulumattomia. Tasa-arvon nimissä poikakalentereita on ripustettu työtiloihin. Seinällä öljytyt sixpäkit vievät katseen alas juuri ja juuri peittyviin sukuelimiin. Miten kuva eroaa naista vähättelevästä tyttökalenterista?

Miesten kokemukset vanhemmista naisista, jotka tulevat asiattoman lähelle, hinkkaavat reittä tai rintaa mieheen muina naisina, eivät ole tuulesta temmattuja. Nähty on. Kun mies ilmaisee tarvitsevansa tilaa, tai ettei ole naisesta kiinnostunut, on nainen pahimmillaan kääntänyt kovaäänisesti syytteen ahdistelusta mieheen päin. Loukattu naisellinen ylpeys on unohtanut täydellisesti kollegiaalisuuden ja alkanut moittia mieshoitajaa kohtuuttomasti. Myös naisten vallankäyttö voi olla tuhoisaa. Siksi seksuaalista häirintää kokenut mies saattaa kokea parhaaksi olla puolustamatta rajojaan ja niellä asiattoman käytöksen, jotta ei joutuisi vielä suurempiin ongelmiin.

Terveydenhuoltoalalla toki myös löytyy miehiä, jotka käyttävät valta-asemaansa väärin häiriten kollegoitaan. Naisten tekemä seksuaalinen häirintä heikentää sekä häirittyjen miesten että myös seksuaalisesti häirittyjen naisten asemaa. Kysymyksessä ei koskaan ole flirtti tai muu yhdessä toivottu kanssakäyminen. Seksuaalisessa häirinnässä on aina kysymys vallankäytöstä.

322EC22A00000578-3491650-image-a-15_1457968429198

TePa ja VaPa tappeli – asiakas hävisi

Tepa ja Vapa tappeli.
Asiakas hävisi.
Eikä ole ketään, joka asiantilan korjaisi.

Terveyspalveluiden (Tepa) ja vanhuspalveluiden (Vapa) yhteistyötä ei tällä hetkellä pysty kuvaamaan, kuin lastenloruja mukaillen.
Yhteistyöongelmien taustalla on joitakin vuosia sitten kotihoidon lääkäreiden siirtyminen terveyspalveluiden organisaatiosta vanhuspalveluiden organisaatioon. Samalla myös kyseiset virat budjetteineen siirtyivät terveyskeskuksilta vanhustenpalveluihin. Kotihoidon lääkäreiden johtajaksi tuli kaupunginsairaalan ylilääkäri.

Muutoksen jälkeen vanhuspalveluiden johto päätti, että kaikki kotihoidon asiakkaat eivät kuitenkaan tulisikaan kuulumaan kotihoidon lääkärin palveluiden piiriin. Asiakkaat, joilla käydään kerran viikossa tai ovat muuten tilapäisiä eivät kuulu enää kotihoidon lääkärille, eikä kotihoito saa myöskään konsultoida kotihoidon lääkäriä heistä.

Organisaatiomuutoksen jälkeen, myös terveyspalvelut muuttivat käytäntöjään. Aikaisemmin kotihoidon sairaanhoitajat saattoivat laittaa suoraan päivystävän lääkärin ajanvarauslistoille konsultaatiopyynnön asiakkaasta tai käyttää reseptiuusintatyökalua terveyskeskuksen lääkärille. Nyt tämä on kielletty. Ainoa keino, joka kotihoidolla on sallittu yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa on soittaa samaan takaisinsoittonumeroon, kuin kaikki muutkin asiakkaat.

Kotihoidon vastuulla on vaativia lääkehoitoja ja lääkejakoja. Asiakas saattaa kuitenkin pärjätä muuten arjessa itsenäisesti tai omaisten tuella, eikä tarvitse kuin käynnit kerran viikossa. Hups! Kuinka ollakaan, kotihoidon sairaanhoitaja yksin vastaa nyt näistä vaativista lääkityksistä, ilman nimettyä lääkäriä.
Tarvitessaan lääkärin ohjeistusta kotihoidon sairaanhoitaja soittaa terveyskeskuksen takaisinsoittojärjestelmään. Kun järjestelmästä sitten soitetaan takaisin hoitajan numeroon, on hoitaja pahimmillaan keskellä haavahoitoa, mutta yleensä toisen asiakkaan luona. Jos puheluun ei vastata, uusi puhelu ei ole itsestäänselvyys. Siinä hoitaja sitten pohtii saadako lääkärille soittoaika vai suojellako asiakkaan yksityisyyttä. Sama ongelma toistuu vielä lääkärin soittaessa.

Ei näytä kiinnostavan Vapan eikä Tepan johtajia onnistuuko kotihoitaja saamaan asiakkaan lääkkeet oikealle tolalle. Kotihoitajat ovat yrittäneet ehdottaa, että kotihoidon lääkärin työnjakoperuste olisi asiakkaan lääkehoito eikä viikottainen käyntimäärä. Tärkeintä olisi saada kotihoidon lääkärin hoidon piiriin asiakkaat, joiden lääkkeenjaosta kotihoito vastaa. Nykyinen tilanne hirvittää, jossa sairaanhoitaja yksin vastaa asiakkaan lääkkeistä ilman kotihoidon lääkärin tukea. Sekä Tepaa, että Vapaa pyöritetään samoilla verorahoilla. Onko mitään mahdollisuutta, että asiakas nousisi johtajien egoa tärkeämmäksi?

Tepa ja Vapa tappeli
Kuka asiakkaan pelastaisi?730913

Muovijäte

Muovi on monikäyttöinen raaka-aine. Sitä löytyy kaikkialta ympäriltämme: ämpäreitä, kukkavaaseja, pulloja, astioita, pakkauksia, pusseja, leluja – osaammeko enää edes kuvitella maailmaa ilman muovia?

Valitettavasti muovia joutuu ympäristöömme jätteeksi aivan liian paljon, meret täyttyvät muovista. Muovi aiheuttaa jo nyt vakavia ympäristöhaittoja.

 Työssäni kotihoidossa en voi olla ajattelematta asiaa. Se, miten me toimimme, miten me hoidamme vanhuksemme, ei ole kestävää. Jos jokainen maa hoitaisi vanhuksensa kuten me, maapallo voisi paljon huonommin. Miksi teemme näin? Koska se on helppoa? Miten muutenkaan voisimme toimia? Eihän yksi ihminen voi asialle mitään, ei se ole minun käsissäni. Syitä on monia.

 Moni vanhus käyttää inkontinenssisuojia, vaippahousuja voi mennä kolmekin päivässä, lisäksi muovitettuja siteitä – roskiin. Ruoka tuodaan ateriapalvelusta tukevassa muovilaatikossa, kun ateria on syöty laatikko lentää – roskiin. Laatikoita kertyy viikolle useita, vaikka ateria puolitettaisiinkin, lisäksi kiisseli- ja rahkakipot – roskiin. Kaupan valmisruokien astiat ovat usein muovia, etenkin keitoissa – roskiin. Vuodesuojat ovat suurimmaksi osaksi kertakäyttöisiä – roskiin. Hoitajat käyttävät hanskoja, kengänsuojia – roskiin, hoitotarvikkeet ovat monesti muovia ja pakattu muoviin ja usein hygieniasyystä pakattu vielä yksittäin, nekin menevät roskiin.

Onko kukaan laskenut miten paljon muovijätettä syntyy keskimäärin yhden vanhuksen hoidosta vuodessa?

Miten paljon se kuormittaa luontoa? Luontoa, joka on meidän elinehtomme.

 Minua asia huolestuttaa. Miksi vanhuksille ei voida hankkia kestovaippoja? Suomessakin on saatavilla aikuisten kestovaippoja. Kyse on asenteesta. Vaaditaan asennemuutosta. Meidän on avattava silmämme ja nähtävä mitä ympärillämme tapahtuu. Kuinka kauan voimme vielä olla välittämättä? Olla katsomatta? Kuinka monen lajin pitää vielä kuolla sukupuuttoon? Kuinka paljon pitää saasteita olla, ennen kuin me suostumme näkemään?

Miksi kertakäyttöisten tuotteiden tilalla, ei voida käyttää uudelleen käytettäviä? Miksi ruoka-astioita ei kerätä ja käytetä uudelleen? Miksi käytetään kertakäyttöisiä vuodesuojia?

Tietenkin on huolehdittava hygieniasta ja kaikkea ei voi uusiokäyttää (esim. hanskat, katetrit…), mutta on asioita, joihin voidaan vaikuttaa!

Nostamalla asiaa esiin, voimme saada jotain aikaiseksi. Kyseenalaistamalla ja kyselemällä. Puhumalla asioista ääneen.

Millaisen huomisen me rakennamme tämän päivän lapsille?

plastic-waste.jpg