Avainsana-arkisto: haipro

Kotihoidon imagohaitta

”Imagohaitta”

Muistan tuijottaneeni tätä sanaa lukiessani tekemäni HaiPro:n kuittausta, jossa sana oli merkitty työnantajalle koituneisiin seurauksiin. Ilmoituksen olin tehnyt itse tekemäni hoitovirheen seurauksena. Työyksikössäni on onneksi rohkaistu ilmoitusten tekemiseen eikä ketään tulla jahtaamaan niiden tekemisen vuoksi. Ilmoitusten tarkoitushan ei ole löytää syyllistä vaan auttaa kartoittamaan ennakoitavia syitä hoitovirheiden taustalla, jotta virheitä pystyttäisiin ehkäisemään tulevaisuudessa. Toisenlaistakin on nähty. Olen kuullut tarinoita esimiehistä jotka tulostettu ilmoitus käsissään naama punaisena vaativat löytää sen tekijän. Ilmoitukset nimittäin ovat lähtökohtaisesti anonyymejä, sillä ei pitäisi olla oleellista kuka niitä tekee vaan mikä on ilmoitusten sisältö.

Tämä siksi, että kun hoitovirheitä tapahtuu usein, niiden taustalla on rakenteellisia tekijöitä joihin puuttuminen on ensisijaisesti työnantajan vastuulla. Asiat kuten työvoimapula, huono työilmapiiri, korkea henkilökunnan vaihtuvuus ja runsaat sairaslomat työyksikössä eivät ole itsessään ratkaistavia ongelmia. Ne ovat seurausta, sanoisinko jopa oiretta, todellisista ongelmista jotka työnantajan on tunnistettava ja joihin on puututtava. Työntekijät nimittäin äänestävät jaloillaan, kuten heidän kuuluukin tehdä.

Olemme lukeneet lukuisia lehtiotsikkoja vanhustenhuollon heikkenevästä tilanteesta, nämä ovat esimerkkejä ”seurauksista”. Mutta mitkä ovat todellisia ongelmia jotka ovat näiden ”oireiden” taustalla? Väittäisin, että yksi suurimmista ongelmista, jos ei lasketa väestön ikääntymistä sekä (osittain kotihoidon rappeutumisen johdosta seuraavaa) todellisen kuntouttavan hoidon puutetta, on ylimielinen johtamisen kulttuuri. Johtajat ovat tärkeitä, sillä heidän asenteensa ja osaamisensa (tai sen puute) heijastuu organisaatiotasolla koko organisaation rakenteisiin yksittäisen lähiesimiehen psyykettä myöten. Mitä organisaatiossa ensisijaisesti, todellisuudessa, päätöksien (eikä julkisuuskuvan) tasolla arvostetaan? Imagoa vai todellisuutta? Puutteellisia tilastoja vai työntekijöiden palautetta? Tehokkuutta vai hoitajien hyvinvointia?

Mitä ylimielinen johtamiskulttuuri sitten on? Se on kulttuuri, jossa organisaation korkeammissa asemissa olevat johtohenkilöt suhtautuvat alaisiinsa alamaisinaan. ”Matalamman” tason työntekijöihin suhtaudutaan systemaattisesti alempiarvoisina ja heikkoälyisempinä, ei sanojen mutta päätöksien tasolla. Työntekijöitä ei kuulla eikä heidän tekemänsä työn laatua arvosteta saati ymmäretä.  Ylimielisessä johtamiskulttuurissa ei ymmärretä sitä että johtoasemassa olevat henkilöt eivät ole arvokkaampia kuin alaisensa. Päin vastoin, heidän palkkauksensa ja asemansa taso heijastaa heidän asemaansa liittyvän vastuun ja velvollisuuden määrää työntekijöitään kohtaan.

Toimivassa organisaatiossa työntekijää arvostetaan aidosti. Ei siksi että se näyttäisi ulospäin kivalta, vaan siksi että hyvä ja hyvinvoiva työntekijä tuo organisaatiolle aitoa hyötyä ”imagohaittojen” sijaan. Tällä alalla kyse on työntekijän markkinoista ja ymmärtämällä tämän työnantaja toimii omien etujensa mukaisesti. Korulauseet ja henkilöstön joulupippalot ovat helppoja laastareita, mutta ne eivät korjaa todellisia ongelmia joiden perusteella työntekijä usein vaihtaa työpaikkaansa (tai alaansa).

Kotihoidon imago on kriisissä, ei siksi että Suomessa olisi hoitajapula tai siksi että väestö ikääntyy. Kotihoidon imago on kriisissä sillä kotihoidon johtaminen on ollut luonteeltaan ylimielistä ja laadultaan ala-arvoista jo vuosia. Esimiehet eivät ymmärrä sen työn luonnetta jota heidän työntekijänsä tekevät ja syyttävät alaisiaan omista virheistään ja omasta lyhytnäköisyydestään. Johtaja, joka arvostelee työntekijöitään rakenteellisista ongelmista sen sijaan että pohtisi mitä hän itse voisi tehdä toisin, on epäonnistunut. Valitettavasti kotihoidon imago on heikentynyt jo vuosia, mistä jatkossa työnantaja löytää työntekijöitä? Me nimittäin todellakin äänestämme jaloillamme ja käytämme sananvapauttamme tuodessamme esiin ongelmakohtia jotka teidän tulisi tunnistaa ja korjata. Siitä nimittäin te saatte korvauksen sekä rahassa että asemassa.

Kotihoidon ”imagohaitta” ei kuulu työntekijälle vaan johdolle.

Shocked-Woman-Surprised-Hair-Bangs