Avainsana-arkisto: resurssit

Kaikki lasketaan rahassa

 

Talous on asia, jota ei voi koskaan ohittaa. Talous on numeroita ja numerot ovat faktaa. Yksilön tai yhteisön on otettava huomioon taloudelliset tosiasiat päätöksenteossa. Mikä on hinta? Onko minulla tähän varaa?

Valtion budjetti paukkuu. Hyviä ja tärkeitä kohteita on enemmän kuin rahaa. Poliitikot ovat luvanneet ajaa tämän tai tuon kohteen asiaa. Takinkääntäjän maineen pelossa ainakin julkisuudessa pidetään kiinni luvatuista asioista, vaikka kokonaisuuden kannalta tärkeämpiäkin kohteita olisi tullut eteen.

Raha on kasvattanut suosiotaan. Rahasta on tullut itseisarvo. Yleisin arvon mittari on raha. Raha on helppo mittari. Huumetakavarikot lasketaan katukaupan rahallisena arvona, ei vähentyneinä huumekuolemina. Rokotteiden hyödyt lasketaan vähentyneinä sairaalapäivinä ei vähentyneenä kärsimyksenä. Rinnakkaisarvoa harvoin edes mainitaan.

Vanhustenhoidosta puhutaan kustannuksina, euroina. Yhteiskunnan sivistyksen mittarina on pidetty heikkojen ja sairaiden huolenpitoa. Kun ainoa mainittu mittari on euro, on vaarana yhteiskunnan taantuminen arvottomuuteen ja kylmyyteen. Kun rahasta tulee ihmistä tärkeämpi arvo, on helppo kustannussäästöjen vuoksi tinkiä inhimillisyydestä. Varsinkin, jos se ei koske itseä.

Rahaa on. Kysymys on siitä, mihin se raha kohdennetaan. Tämä on ideologinen valinta. Ideologia tulee yleensä kalliiksi. Kaikki loppuun asti kotona – on erittäin kallis ideologia. Kotihoito tulee halvemmaksi vain silloin, kun ihminen jätetään vähemmälle hoidolle, kuin hän tarvitsisi. Sairauksien aktiivinen hoitaminen loppuun asti kaiken ikäisillä – ideologia on saanut muutaman vastaväitteen. Aktiivinen sairauksien etsintä ja hoitaminen on lisännyt elinvuosia, mutta lisääntyneet vuodet ovat olleet raihnaisia ja sairauksien ja kipujen sävyttämää hurjilla kustannuksilla.

Mihin meillä on varaa yhteiskuntana? Tulisiko meidän katsoa hinnan lisäksi, mitä me sillä rahalla oikeasti saamme? Poliittiset päätökset luovat raamit yhteiskunnan toiminnalle. Kaikille kaikkea on kestämätön ajatus. Mikä on sivistysvaltion tarjoaman hoivan taso? Kuka päättää? Kuka maksaa? Oikeuksien lisäksi tulisi kirjata myös velvollisuudet.

https://ak5.picdn.net/shutterstock/videos/23971513/thumb/1.jpg?i10c=img.resize(height:160)