Avainsana-arkisto: sairaahoitaja

Vuorotyö vai kemikaalialtistus?

Tilastojen mukaan sairaanhoitajilla on kohonnut rintasyöpäriski. Raskaana olevat sairaanhoitajat saavat myös keskimääräistä useammin keskenmenoja. Tästä on tehty johtopäätös vuorotyön kuormittavuudesta naisten terveyteen. Tilastojen mukaan kaikilla aloilla ei kuitenkaan vuorotyöstä huolimatta ole kohonnutta syöpä tai keskenmenoriskiä. Eli sairaanhoitajat ovat alttiita vuorotyön syöpävaikutusille. Uskottavaako?

Sairas ihminen saa lääkkeestä helpotusta sairauteensa. Kun lääkäri määrää lääkettä potilaalle, on hän katsonut lääkkeen hyödyn olevan haittoja suurempi. Ennen kuin uuden lääkkeen myyntiluvan voi saada, on lääkkeen potilasvaikutukset jo hyvin tutkittu. Siitä huolimatta potilaille voi tulla odottamattomia haittavaikutuksia. Lääkkeiden myyntilupia on jouduttu perumaan tai käyttöaiheita rajattu.

Metastasoituneen syövän luustomuutoksiin kehitetyn lääkkeen pitkäaikaisvaikutuksista ei tarvitse välittää. Lääkettä käytetään potilaille, joilla ei enää ole toivoa paranemisesta, vaan toiveena on luustomuutoksien haittavaikutuksien minimoiminen ja näin elämänlaadun parantaminen viimesiksi kuukausiksi ehkä vuosiksi.

Pistäessään asiakkaalle esimerkiksi Xgeva injektion, ei hoitaja tiedä lääkkeen valmistelussa aiheutuvan mikropilven vaikutuksia terveyteensä ja altistumisen pitkäaikaisia vaikutuksia. Kukaan tuskin tietää. Altistumisista ei pidetä minkäänlaista tilastoa. Syöpien ja keskenmenojen yhteyttä hoitajien lääkealtistuksiin ei voida vahvistaa tai poissulkea, ellei altistuksia rekisteröidä.

Ei olisi vaikea toteuttaa rekisteriä, johon hoitaja kävisi omilla tunnuksillaan kirjaamassa altistuksensa ilman potilastietoja. Jos lääkealtistuksilla on yhteys hoitajien sairastuvuuteen, on se tärkeä löytää turvallisten hoitokäytäntöjen luomiseksi. Toivottavasti tällainen altistusrekisteri perustetaan pian.