Avainsana-arkisto: Turvallisuus

Henkensä kaupalla

Hoitotyö on vaarallista. Rajattomuus, päihteet ja mielenterveysongelmat kasvavat yhteiskunnassa. Tämä näkyy terveydenhuollossa lisääntyvänä häiriökäyttäytymisenä. Päivystyksissä tarvitaan vartijoita rauhoittamaan uhkaavia tilanteita.

Terveydenhuollon yksiköiden turvallisuuskäytännöt vaihtelevat suuresti. Suuret yksiköt, päivystykset ja sairaalat ovat ottaneet turvallisuustekijät osaksi työnsuunnittelua. On kuitenkin toimialoja, joissa turvattomuus on arkipäivää. Pahimmista väkivallanteoista saamme lukea lehdistä hoitajien kuolemina tai vammautumisina. Väkivallanteot saattavat tulla yllätyksenä johdolle, mutta harvoin hoitohenkilökunnalle. Henkilökunta on saattanut selviytyä useasta vähältä piti- tilanteesta tulematta kuitenkaan kuulluksi johdolle. Kunnes jotain lopulta sattuu.

Kotihoito on vaarallista. On vain ajan kysymys, koska jotain vakavaa jälleen tapahtuu. Vaikka muistisairas asiakas voi myös olla väkivaltainen, useinmiten vaaratilanteet liittyvät jollain tapaan päihteiden käyttöön. Päihteitä väärinkäyttävä mielenterveyspotilas ei välttämättä ole kotihoidon asiakas, vaan asiakkaan omainen. Myös muistisairaiden päihteiden käyttö on vaaratekijä.

Eräs hoitaja pääsi pakoon isoa humalaista dementoitunutta miestä, joka yritti kammeta häntä vuoteeseen. Toinen hoitaja pääsi pakoon päihtynyttä omaista, joka hyökkäsi päälle tarkoituksenaan tappaa. Kolmas hoitaja onnistui pelastautumaan tönäisemällä asiakkaan vävyn parvekkeelle ja sulkemalla oven, jotta ehti huoneistosta pois, kun vävy käyttätyi uhkaavasti. Erään asiakkaan psykoottinen omainen käveli hoitajan ylitse. Asiakkaat ovat uhkailleet hoitajia sekä kirveillä, että veitsillä. Myös laajennettu itsemurha on ollut uhkakuvana kotihoidossa.

Päivystyksessä kolmen vartijan pitelemä tai lepositeissä hoidettu sekakäyttäjä potilas lähetetään kotihoidon asiakkaaksi ilman minkäänlaista harkintaa turvallisuudesta. Myöskään tieto asiakkaan vaarallisuudesta ei siirry. Kotihoitajat tekevät yksin käyntejä asiakkaille. Vasta kun hoitaja tulee uhatuksi, saattaa asiakkaan taustasta selvitä ilmiselviä riskitekijöitä.

Terveydenhuoltoala niinkuin kotihoitokin tarvitsee vahvaa turvallisuusjohtamista. Ei aseella uhkaavan asiakkaan tai sekakäyttäjien huumeluolaan kotikäyntiä turvaamaan riitä toinen hoitaja. Tarvitaan riskiarviota, kenelle ylipäätään on riittävän turvallista ja mielekästä järjestää hoito kotiin. Tarvitaan myös turvallisuusalan ammattilaisia turvamaan käyntejä. Hoitajan asiantuntemus ei ole turvallisuudessa, vaikka kokemus onkin opettanut jonkinlaisia selviytymiskeinoja.

Kotihoidon turvallisuusjohtaminen on lapsenkengissä. Uhkaavia tilanteita on lähes päivittäin, mutta raportteja ei tehdä. Miksi? Yksi syy on se että raportin tekoa ei työnantajan puolelta ohjata aktiivisesti. Ei käydä keskustelua, missä tilanteessa se tulisi vähintään tehdä. On lukuisia työntekijöitä, jotka ei edes tiedä, että tällainen raportointikäytäntö on olemassa. Raporttien vähäisyys ei kerro työntekijöiden turvallisuudentunteesta, vaan huonosta turvallisuusjohtamisesta.

20150313_124536